!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 77 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Съобщение
Петък, 30 Юли 2021 14:03

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че въведения режим на водоподаване в с. Калотина е по предложение на Венцислав Михайлов- Ръководител ВИК- район Драгоман.

Определеното лице от страна на ВИК отговорящо за района на с. Калотина е Здравко Георгиев- тел. 0886937951.


Докладна

Заповед 

 
Съобщение
Петък, 30 Юли 2021 11:18

Уведомявам Ви, че на Учебен център „Сливница” през месец август 2021 година ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини и ще се извършват моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО-63/ 27.03.2015 година на началника на отбраната, както следва:

на 03.08.2021 г., 05.08.2021 г., 13.08.2021 г., 18.08.2021 г., 19.08.2021 г.,

23.08.2021     г., 30.08.2021 г. и 31.08.2021 г., за времето от 08,00 часа до 17.00 часа;

на 02.08.2021 г., 04.08.2021 г., 09.08.2021 г., 10.08.2021 г., 11.08.2021 г.,

12.08.2021     г., 16.08.2021 г., 17.08.2021 г., 24.08.2021 г., 25.08.2021 г. и 26.08.2021 г. за времето от 08,00 часа до 24.00 часа.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случай.

 
Съобщение
Петък, 30 Юли 2021 11:14

Във връзка с изпълнението на обект „Модернизация на път 1-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“, участък от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка по Договор № РД-32- 4/16.11.2019 с АПИ, се налага 

изпълнение на пробивно взривни работи, които се планира да започнат на 05.08.2021 г. при пътен км 9+400 - ляво, от 13.00 до 15.00 часа.

 
Заповед противоепидемични мерки считано от 01.08.2021 г.
Петък, 30 Юли 2021 11:13

З А П О В Е Д

№ РД-15-633/30.07.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63 в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването

                                                           НАРЕЖДАМ:

IВъвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Драгоман, считано от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.:

1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.

3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

продължава>
 
Съобщение
Четвъртък, 29 Юли 2021 14:22

Временна организация и безопасност на движението на път III-8112/ Сливница-Алдомировци- Драготинци- Габер/.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>