!

Банер

Избори

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 44 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
ВОДОПОДАВАНЕТО НА ОБЩИНА ДРАГОМАН –ДЪЛГИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА
Вторник, 17 Януари 2017 17:30
1
Община Драгоман официално представи новоизградените си обекти:
-        „Включване на три броя сондажни кладенци в пояс I-ви на ПС „Неделище“ с местоположение: санитарно охранителна зона, находяща се в обхвата на строителен полигон на с. Владиславци, „махала Банята“, Община Драгоман.
-   „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ I-ви подем до черпателен резервоар на ПС – ІІ-ри подем за водоснабдяване на гр. Драгоман – I-ви етап“
   Събитието се проведе на 17.01.2017год. в заседателната зала на административната сграда на община Драгоман при присъствието на всички участници в процеса: Андрей Иванов-кмет на община Драгоман, Никола Нитов – управител на ВИК ЕООД-София, инж. Цветилиян Йончев - проектант, управителите на фирмите-строители „Люник“ ЕООД и „Строймонтаж“ ЕООД, инж. Михаил Михайлов - изпъл.директор на мина „Бели брег“, Методи Методиев- председател ОбС, Вера Костова – „Градиакт Консулт“ ЕООД - надзорна фирма, общинските съветници Атина Младенова и Славчо Тасков, представители от ВиК институциите, ангажирани с проблема, общинска администрация и жители но общината. С презентация бе проследен пътя от началото на 2012г., когато се намали възможността за подаване на питейна вода за населението на град Драгоман до критичния минимум до издаването на разрешение за ползване в края на 2016г. на изградените части от напорния водопровод. Всички, ангажирани с проблема описаха трудностите, през които се мина, за да се достигне до този заключителен етап. Наблегна се на разбирателството между общината  и проектанти и строители. Обърна се внимание на добрата съвместна работа на общината с ОбС и мина „Бели брег“. Разказа се за дейностите по пътя от проектирането и съгласувателните процедури до строителството и узаконяването. Добавени бяха детайли за начина на изграждане и видовете тръби и съоръжения. В края на срещата се потвърди желанието на всички да продължат с усилията си в посока да се доизгради и останалата част от напорния водопровод, след извършено вече проектиране и избрани под условие фирми за строителство. Бе символично изпробвана и годността на водата течаща по новите тръби.
продължава>
 
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ГР. ДРАГОМАН
Понеделник, 16 Януари 2017 12:13
1
  На 12 януари 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Драгоман проведе своето редовно първо заседание за новата 2017 година при следния ДНЕВЕН РЕД:
  1. 1.Отчет за дейността наМКБППМН – Драгоманза 2016 г.
  2. 2.Програма  за работа наМКБППМН – Драгоманза 2017 г.
  3. 3.Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2017 г.
  4. 4.Други
 
 
Официални гости на събитието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман, представители на социални институции и услуги, МВР и др.
Заседанието бе редовно, присъстваха пълен брой членове, имаше кворум за провеждане на годишния отчет, след което заседанието  бе открито от г-жа Лидия  Банкова – Найденова - председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман.

продължава>
 
Заповед от заседание на общинска епизоотична комисия Драгоман
Вторник, 30 Ноември 1999 03:00

Заповед

 
Покана
Четвъртък, 12 Януари 2017 19:54

PokanaVoda3

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>