!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 61 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
СЪОБЩЕНИЕ
Четвъртък, 13 Януари 2022 14:56

Отдел „Местни данъци и такси“ – община Драгоман напомня на всички физически и юридически лица, стопанисващи места за настаняване, че на 31 януари 2022 година /понеделник/ изтича срока за подаване на годишните данъчни декларации по чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък за 2021 година.

На 31 януари 2022 година е крайният срок и за подаване на декларации по чл.61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък за текущата година от лицата, упражняващи патентни дейности, за облагане с патентен данък за текущата година.

На платилите пълния размер на данъка до 31 януари ползват отстъпка в размер на 5%.

Декларациите могат да се подадат в община Драгоман – гише „Местни данъци и такси“, по електронен път или чрез пощенски оператор.

За неподаване на декларациите в срок ще бъдат съставени актове за административни нарушения по Закона за местните данъци и такси.

Тел. за информация: 0879103389, 0879103440

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 12 Януари 2022 11:19

Относно: Вакантна длъжност по трудово правоотношение

Длъжност:

Вътрешен одитор в звено за вътрешен одит в Общинска администрация Драгоман

Области на дейност:

Идентифициране и оценяване рисковете в организацията.

Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията, съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, опазването на активите и информацията, изпълнението на задачите и постигането на целите.

Дава препоръки за подобряване на дейността на общината.

Преки задължения:

І. Участва в цялостната дейност на звеното по вътрешен одит, в т. ч.:

1.Участва в одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.

2.Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола.

продължава>
 
Регистър на местните референдуми в община Драгоман - актуален към 01.01.2022г.
Понеделник, 10 Януари 2022 16:09

Регистър на местните референдуми в община Драгоман - актуален към 01.01.2022г.

 
Свободни работни места в ДБТ Сливница
Понеделник, 10 Януари 2022 10:13

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 10.01.2022г. - тук

 
Съобщение
Понеделник, 10 Януари 2022 09:54

Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – I етап“, уведомяваме Ви, че на 10.01.2022 г., временно ще бъде преустановено водоподаването към гр. Драгоман.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>