!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 91 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Планирани прекъсвания на електрозахранването
Петък, 26 Февруари 2021 13:15
По информация на ЧЕЗ Разпределение, на територията на община Драгоман, ще бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 март 2021 г.:
На 01.03.2021 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Цръклевци:Къща, Вила
На 04.03.2021 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Чепърлинци
 
Свободни пасища за стопанската 2021 /2022 година
Петък, 26 Февруари 2021 10:35
 
ЗАПОЧНАХА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДА НА СУ „ХР. БОТЕВ“, УПИ I, КВ. 5, ПО ПЛАНА НА ГР. ДРАГОМАН“
Четвъртък, 25 Февруари 2021 07:56
С изключително голямо удоволствие Ви уведомяваме, че на 24.02.2021г., беше открита строителна площадка на обект: „Ремонт и възстановяване на ограда на СУ „Хр. Ботев“, УПИ I, кв. 5, по плана на гр. Драгоман“. Проектът включва изграждане на изцяло нова подпорна стена и ограда, възстановяване на съществуващата тротоарна настилка около прилежащото пространство на училищния двор, подмяна на входните порти, поставяне на соларно осветление и засаждане на нови дървета в двора на училището.
Община Драгоман пристъпи към спешно проектиране на училищната ограда след настъпило разрушаване на част от нея, едновременно с това отправи искане за финансиране към съответните институции и извървя всички процедури за нейното бързо и навременно възстановяване, с цел осигуряване на безопасността и здравето на възпитаниците на СУ „Хр. Ботев“, както и на всички останали жители, които ежедневно преминават в близост до нея.
IMG 5740
продължава>
 
ЗАПОВЕД
Сряда, 24 Февруари 2021 09:49

З А П О В Е Д

 

                        № РД – 15 - 167/23.02.2021г. гр. Драгоман


На основание , чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.99, ал.1 т.1 от АПК 

НАРЕЖДАМ:

 

       1. Отменям моя Заповед № РД – 15 - 104/03.02.2021г., гр.Драгоман и анулирам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, находящо се в дневен център в Поликлиника на гр. Драгоман, първи етаж с площ от 26,50 кв.м.и общи части 6,02 кв.м.

МОТИВИ:

От извършена последваща служебна справка е установено, че имотът макар свободен от тежести и представляващ общинска собственост е отдаден под наем, като част от други помещения с предходен договор за наем на друго лице и след проведен и спечелен търг с явно наддаване. Ограничената свързаност между помещенията е послужила, като неправилно фактическо основание за обособяване на отделен предмет на търга, без да се вземе предвид, че същата част е предмет на друг договор за отдаване под наем. Това обстоятелство , опорочава фактическото основание, послужило за обявяване и провеждане на търга, респективно за определяне на победител и сключване на договор. Липсата на фактическо основание, налага преразглеждането и отмяната на предходния административен акт. Същият не е оспорван по реда на АПК, като са налице предпоставките за възобновяване на административното производство, преразглеждане на индивидуалния административен ак ти неговата отмяна с отмяна на последиците от него.

               2. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесените депозити да           бъдe възстановена.

     3. Препис от настоящата Заповед да бъде обявена на електронната страница на община Драгоман, както и на информационното табло в сградата на общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Понеделник, 22 Февруари 2021 15:48
Уведомяваме Ви, че от 23.02.2021 г. може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес за предстоящите избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.
Същите се подават лично в общинска администрация - Център за административно обслужване, гише „ГРАО“ или чрез кметските наместници по населени места до 20.03.2021 г. включително. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящия Ви адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния Ви адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>