Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 129 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Култура
Петък, 18 Юни 2010 16:50

Културни институции

Културно наследство, включително архитектурно и археологическо наследство

Материално недвижимо културно наследство

Недвижими културни ценности Регистрираните на територията на община Драгоман недвижими културни ценности, съгласно Закона за културното наследство, са 155. Според научната им и културна стойност и обществена значимост, на територията на общината са регистрирани 4 недвижими културни ценности от категория „национално значение”, които са концентрирани в с. Драгоил, в. Мало Малово и с. Владиславци. Военни паметници На територията на община Драгоман е разположен един възпоменателен знак, издигнат по повод участието на България във войните в с. Чеканец. С писмо № 4349 от 04.12.1992 г. на НИПК всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 1885 г., 1912 – 1913 г., 1915 – 1918 г., 1944 – 1945 г., са декларирани като исторически паметници на културата и притежават статут на недвижима културна ценност . Недвижимото културно наследство включва археологическите, историческите, архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и етнографските недвижими културни ценности, образци на парковото и градинско изкуство, културните ландшафти и културните маршрути. Археологически културни ценности – АИС – АКБ Съгласно справка с автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС – АКБ), в община Драгоман има 54 археологически недвижими културни ценности. Видът и броят на обектите е както следва: 13 крепости, 17 селища, 5 антични сгради, 1 гробница, 6 некропола, 2 водопровода, 1 тухларска работилница, 6 църкви, 1 римски път, 1 могила, 1 манастир. Архитектурно-строителните културни ценности на територията на община Драгоман са 2: - Пещера, м. „Пещерица“, 1,5km западно; - Чепърлински манастир "Св. Георги", м. "Манастира", десен бряг на р. Нишава Културните ценности с художествена и историческа стойност на територията на община Драгоман са 5 (източник НИНКН): - Църква "Св,Св. Петър и Павел", с. Беренде; - Църква „Св. Спас“, с. Василовци; - Църква „Св. Троица“, с. Калотина; - Църква „Св. Параскева“, с. Калотина; - Манастир „Св. Атанасий“, с. Неделище. В района на общината се намират три дървета с историческо значение: - 2 цера , разположени в с. Ново бърдо, обявени през 2013 г. Едното дърво е на реална възраст 304 години, а другото – 150 години; - Космат дъб, разположен в с. Беренде, обявен през 2009 г. Дървото е на реална възраст от 108 години.

Нематериално културно наследство

В народната музика на Средна Западна България се среща цялото тематично разнообразие на българската народна песен. Особено характерен тук е двугласът – един от най-отличителните белези на областта. Отличителен белег на стила на шопските танци е тъй нареченото “натрисане” (трептене на тялото от кръста нагоре, особено в раменете), както и остротата, с която се изпълняват движенията. Едни от най-разпространените народни инструменти в Шопския край са дудука, гъдулката, гайдата и кавала.

Материално движимо културно наследство

Към движимото материално културно наследство се отнасят археологическите, етнографските, историческите, художествените, природните, техническите, архивните, книжовните и литературните движими културни ценности. На територията на общината функционират 7 читалища: НЧ"Драгоман 1925 " - гр. Драгоман, НЧ "Христо Ботев 1925" - с. Габер, НЧ"Самообразование" - с. Голямо Малово, НЧ"Пробуда" - с. Калотина и НЧ "Селска пробуда" - с. Несла, НЧ "Мелдия 2012“ - гр. Драгоман , НЧ "Бурел 2013" -с. Ялботина. 

НЧ "Драгоман" - През 1931 г. гражданите поставят въпроса за построяване на самостоятелна сграда на читалището. Читалището е служело като сборен пункт най-често. Активна художествена самодейност се развива през годините 1967 – 1976, когато наред с театралния, танцовия и хоровия състав се създават нови такива: естрадно-сатиричен, кино- и фотоклуб, битов оркестър. НЧ „Мелдия – 2012“ - Основано е през март 2012 г. Читалището организира и участва в множество празници, фестивали, събори и мероприятия на национално, местно и международно ниво. НЧ „Пробуда-1928“ - Сградата има статут на недвижима културна ценност от местно значение. Библиотеката разполага с 15 209 тома книги. Към библиотеката има фонотека и филмотека с общо над 200 заглавия. НЧ „Селска пробуда 1930“ - Създадено е в село Несла през 1930 г., като след 2012 г. възстановява активно своята дейност след спечелен проект за изграждане на модерен информационен център и етнографски комплекс. Посетителски център с. Несла - Фокусна точка за туристическа информация и място за провеждане на събития в областта на туризма – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария и фолклор.

Културен туризъм

Най-атрактивният туристически продукт е „Байк и Рън за Чепън“. Районът на Драгоман се превръща в изключително атрактивна зона – стотици велосипедисти и десетки бегачи идват в града в очакване на старта на „Байк и Рън за Чепън“ по невероятното трасе през Чепън планина. Състезанието се превръща в едно от най-популярните ежегодни състезания по планинско бягане и колоездене, придобило вече и международен характер. Всяка година на 24-и и 25-и май се провежда международен фолклорен фестивал „Нишавски хоровод“ едновременно в две държави – България и Сърбия, с фестивални центрове съответно Драгоман и Димитровград. Друго интересно събитие в региона, посветено на природата, е „Седмица на Карстов комплекс Драгоманско блато“. В рамките на седем дена деца от цялата страна се събират, за да слеят своите общи усилия за почистване на влажните зони, за споделяне на игри, за спортуване и рисуване на природата, вдъхновени от биоразнообразието в региона.

    Последно променен на Четвъртък, 14 Януари 2021 11:45
     
    Назад