Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 63 посетителя в сайта

Времето

Достъп до информация

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2016 г.

 

Инструкция за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в община Драгоман


Заявления за достъп до обществена информация:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация в ибщина Драгоман

Заповед на кмета на Община Драгоман за утвърждаване на списъци на категории информация, подлежаща на класификация като "служебна тайна" и подлежаща на публикуване на интернет страницата на общината.