Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 40 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Достъп до информация

 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2018 г. 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2015 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЗА 2016 г.

 

Инструкция за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в община Драгоман


Заявления за достъп до обществена информация:
Приложениe № 1 Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация , файл тук
Приложение № 2    Заявление за достъп до обществена информация , файл тук 
Приложение № 3    Протокол по чл. 35 , ал.2 от Закона за ДОИ, файл тук
Приложение № 4   Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване , файл тук

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до  обществена информация и предоставяне на информация от общинския сектор за повторно използване в ибщина Драгоман

Заповед на кмета на Община Драгоман за утвърждаване на списъци на категории информация, подлежаща на класификация като "служебна тайна" и подлежаща на публикуване на интернет страницата на общината.