Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 220 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Формуляри - Търговски обекти
Формуляри - Търговски обекти
Петък, 03 Юни 2016 08:27

Услуга

Основание

Срок

Цена

Необходими документи

Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обект

Наредба № 1  за обществени ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските на ОбС -Драгоман

14 дни от  постъпване на отговор от РПУ – гр. Сливница

35,00 лв.

1. Заявление

2. Становище на РУП –Сливница – изисква се служебно

3. Становище на Инспекторат – изисква се служебно

4. Документ за внесена такса

Заявление за издаване на удължено работно време на обект

З А Я В Л Е Н И Е за приемане на уведомление за работно време при откриване на обект за заявяване промяна на работното време на обект