!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 125 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Регистри
Регистри община Драгоман
Петък, 09 Октомври 2020 10:10

Регистър на отдадени земи- общинска собственост под наем

Регистър на публичната общинска собственост актуален към 01.01.2021

Регистър на разпределение на пасища , мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на частна общинска собственост актуален към 01.01.2021

Главен регистър на Общинската собственост актуален към 01.01.2021

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Драгоман

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служителите от ОА- Драгоман

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Общински съвет

Публичен регистър на подадените от км. наместници по населени места ежегодни декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019 год.

Публичен регистър на подадените от кметовете на кметства декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ в община Драгоман

Публичен регистър на подадените по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Регистър Видеонаблюдение 2020

Регистър водовземане и заустване

Регистър върнати решения на ОбС Драгоман актуализиран към 01.09.2020г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ - АКТУАЛЕН КЪМ 31.12.2020 Г.

Регистър за ненормирано работно време към 01.01.2021

Регистър на домашни и безстопанствени кучета на територията на община Драгоман

Регистър на издадени разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на обществените поръчки

Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон

Регистър на пчелините на територията на община Драгоман

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост актуален към 01.01.2021

Регистър на спец. институции и соц. услуги в общността

Регистър на търговските обекти на територията на община Драгоман към 01.01.2021

Списък на училища, ДГ и обсл. звена

Регистър  на концесиите

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на  търговските дружества с общинско участие

Регистър на гражданските дружества, в които участва общината

Регистър на общинските предприятия

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър - дарения - 31.12.2020

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет 31.12.2020

Регистър одобрени проекти до 31.12.2020г.

Регистър на технически паспорти  на строежите  2020

Регистър на обектите,въведени в експлоатация  до 31.12. 2020г.

Регистър на издадените разрешителни за строеж до 31.12.2020г.

Регистър енегрийна ефективност 2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ  СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2020г. актуален към 01.01.2021 г.

 
Регистър на издадените разрешителни за строеж
Четвъртък, 13 Февруари 2020 09:21

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2019

 
Регистър на обектите въведени в експлоатация 2018-2019
Сряда, 12 Февруари 2020 17:23
 
Регистър на обектите,въведени в експлоатация 2018+2019
Вторник, 11 Февруари 2020 12:42
 
Регистър на издадените разрешителни за строеж
Вторник, 11 Февруари 2020 12:41
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 15