Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 204 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Регистри
Регистри актуални към 29.02.2024г.
Четвъртък, 07 Март 2024 10:28

Регистър на издадените разрешения за поставяне до 29.02.2024г.

Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение до 29.02.2024г.

Регистър на издадените разрешения за строеж до 29.02.2024г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация  до 29.02.2024г.

 
Регистри актуални към 31.01.2024г.
Четвъртък, 01 Февруари 2024 10:43

Регистър на издадените разрешения за поставяне до 31.01.2024г

Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение до 31.01.2024г.

Регистър на издадените разрешения за строеж до 31.01.2024г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация  до 31.01.2024г.

 
Регистри актуални към 31.12.2023г.
Понеделник, 15 Януари 2024 08:45

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистр ПБЗПУСО -2023г

Регистър АОС-частна общинска

Регистър върнати решения на ОбС Драгоман 

Регистър граждански договори 2023

Регистър дарения-2023

Регистър договори-2023

Регистър други приходи - 2023

Регистър карти за паркиране  на хора с увреждания 2023

Регистър концесии 2023

Регистър местен референдум

Регистър на  домашни и безстопанствени кучета в община  Драгоман

Регистър на актове общинска собственост 2023

Регистър на АОС за публична общинска собственост

Регистър на дарения

Регистър на земи - общинска собственост отдадени  под аренда наем  

Регистър на издадените разрешения за поставяне 

Регистър на издадените разрешения за промяна предназначение 

Регистър на издадените разрешения за строеж 

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на община Драгоман 2023 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация  

Регистър на озеленените площи, надълготрайните декоративни дървета и дървета с историческо значение на община Драгоман

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон на община Драгоман

Регистър на разпоредителни сделки с общинско имущество за 2023год. 

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър приватизация 2023

Регистър разрешения за прокопаване

Регистър технически паспорти

Регистър на издадените административните актове за одобрени ПУП

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА  В ОБЩИНА ДРАГОМАН ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ал. 1 т. 2 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2022 г.

Публичен регистър на подадените от Общински съвет Драгоман декларации по чл. 49 от ЗПК

Публичен регистър на подадените от служителите в Общинска администрация - Драгоман декларации по чл. 49, ал. 1 т. 1 и т.3 от ЗПК

Публичен регистър на подадените от служителите в Общинска администрация - Драгоман декларации по чл.49 от ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДРАГОМАН ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ал. 1 т. 2 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2022 г.

Регистър на военните паметници

Регистър на културните институти

Регистър на лекарските практики

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на спортните клубове

Регистър на училища, ДГ и обслужващи звена

Регистър на издадените разрешения за специално ползване  на общински пътища

 

 

 

 
Списък на търговските обекти на територията на община Драгоман към 01.01.24
Вторник, 02 Януари 2024 16:12

Списък на търговските обекти на територията на община Драгоман към 01.01.24г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 25