Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 36 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Нормативни документи
Нормативни документи

Устройствен правилник на Общинска администрация Драгоман

Харта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация Драгоман 

Правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица в община Драгоман

Кодекс за етично поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение към общинска администрация гр. Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни

Правилник за трудовия ред, организацията на работното време, платения годишен отпуск и облекло в общинска администрация Драгоман, считано от 01.01.2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Драгоман през 2016г.

Стратегия за управление на общинската собственост 2016 – 2019 г.