Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 380 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Комисии
Събота, 19 Юни 2010 05:32
Избира постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, програми на Европейския съюз към Общински съвет—Драгоман в състав:

Председател: Атанас Тулбенски

Секретар: Надя Недялкова

Членове:

1.Кирил Марков

2. Владимир Николов

3. Ива Добрева

Избира постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, транспорт, земеделие, гори, екология, околна среда и води към Общински съвет—Драгоман в състав:

Председател: Кирил Марков

Секретар: Атанас Тулбенски

Членове:

1. Денислав Милушев

2. Ива Добрева

3. Валентин Георгиев


Избира постоянна комисия по образование, здравеопазване, култура, младежка политика и спорт, социална политика и вероизповедания към Общински съвет—Драгоман в състав:

Председател: Росен Модев

Секретар: Денислав Милушев

Членове:

1. Надя Недялкова

2. Кирил Марков

3. Мариана Иванова


Избира постоянна комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет—Драгоман в състав:

Председател: Надя Недялкова

Секретар: Денислав Милушев

Членове:

1. Мариана Иванова

2. Соня Дончева

3. Росен Модев

 
Назад