Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 140 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ПОКАНА
Вторник, 28 Ноември 2023 10:55

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН”

ПОКАНА

за

провеждане на Общо събрание


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:


  1. 1.Освобождаване на стари и прием на нови членове;
  2. 2.Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
  3. 3.Избор на нов член на Управителен съвет;

От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

 
Проект ”Достъпна среда за лица с физически увреждания”
Петък, 24 Ноември 2023 16:26

Успешно приключиха дейностите по реализация на проект Достъпна среда за лица с физически увреждания”. Договорът беше сключен на 27.04.2023г. между Кмета на община Драгоман – Андрей Иванов и Изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика – г-жа Марина Сарадинова.

Проект Достъпна среда за лица с физически увреждания” е на стойност 55 500,00 лева, включващо 49 395,00 лева финансиране от Фонда и 6 105,00 лева собствен принос. Целта на проекта е осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с физически увреждания, настанени в ЦНСТ с.Калотина.

С реализирането на проекта се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура за лицата с физически увреждания в действащата нормативна уредба, подобрена е материалната база, общинска собственост, в която се предоставят социални услуги за лица с физически увреждания. Освен това изграждането на модерен асансьор допринася за екологична ефективност, безопасност, надеждност, комфорт и приветлив вид на социалната услуга.

приключване 1

приключване 2

приключване 3

 
Сивият жерав се завърна като гнездящ вид в България, дом отново му е Драгоманското блато
Четвъртък, 23 Ноември 2023 15:43

През 2023 г. екип на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и WWF извършват серия от наблюдения в района на Драгоманското блато, с които доказват, че сивият жерав отново гнезди у нас – след 66-годишно отсъствие. Завръщането на жеравите в България се дължи на продължителни усилия за възстановяване на влажната зона след пресушаването през 20 в. Това е доказателство, че макар да отнема време и средства, съживяването на унищожени от човека влажни зони се увенчава с успех.

Екипът от орнитолози на СДП БАЛКАНИ, под ръководството на доц. д-р Петър Шурулинков, проследява завръщането на жерава от 2010 г. насам. Присъствие на възрастни птици през гнездовия период в района на Драгоманското блато е установявано неколкократно за последните пет години, което позволи да се предположи гнездене на вида. През лятото на 2022 е регистрирана семейна група от 2 възрастни и 2 млади птици, които тази пролет се завръщат. През май младите птици изчезват, а възрастните се забелязват все по-трудно, което е нормално, когато двойката пази гнездото, яйцата и малките. На 11 юни тази година експертите документират първото навоизлюпено малко на сиви жерави в България от 1957 г. насам.

alt

alt

 
Заповеди за търгове на 21.12.2023 г.
Четвъртък, 23 Ноември 2023 14:01

гр. Драгоман, с. Чуковезер

гр. Драгоман

с. Вишан, с. Круша

с. Владиславци, с. Габер, с. Неделище, с. Несла

с. Владиславци

с. Ново Бърдо, с. Долно ново село, с Табан

с. Долно ново село, с. Ново Бърдо

с. Ялботина

с. Габер, кв. 4

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>