Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 351 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Открити процедури 2016г.
Обществена поръчка /ОП- 2016-10004
Вторник, 12 Април 2016 14:15

„Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Неделище" II-ви подем до напорен резервоар с обем 2000 м. на гр. Драгоман ”

Решение 728344

Обявление 728388

Документация

Проект

Отговор

Решение за промяна

Допълнителни документи

Протокол 1 - 24.06.2016

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи - 09.08.2016

Решение09.08.2016

Договор

 
Обществена поръчка /ОП- 2016-10003
Понеделник, 11 Април 2016 08:44

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НЕДЕЛИЩЕ – II ПОДЕМ”

Решение 727361

Обявление 727388

Документация

Протокол 1- 01.06.2016

Покана за отваряне на ценови оферти - 29.06.2016г.

Протоколи - 12.07.2016

Решение- 12.07.2016

Договор - 15.09.2016г.

Допълнително споразумение №1- 08.01.2019 г.

 
Обществена поръчка /ОП- 2016-10002
Четвъртък, 17 Март 2016 10:49

„Изработване на технически инвестиционни проекти за обновяване и благоустрояване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекти за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в гр. Драгоман”, по обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Централен площад „Съединение“, гр. Драгоман;
Обособена позиция 2 – Зелени пространства в централна градска част, гр. Драгоман;
Обособена позиция 3 – Предгаров площад „Г.С.Раковски“, гр. Драгоман;
Обособена позиция 4 – Площад кв. Драгоман, гр. Драгоман – разширението;

 

Решение 720188

Обявление 720203

Документация

Отговор на въпрос

Покана за отваряне на ценови оферти 30.05.2016г.

Протоколи

Решение 10.06.2016

Договор по позиция 1 

Договор по позиция 2 

Договор по позиция 3 

Договор по позиция 4 

 
Обществена поръчка /ОП- 2016-10001
Сряда, 24 Февруари 2016 09:32

„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO 2201, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА  ГР. ДРАГОМАН – КВ. ЯРЛОВЦИ, С. ЧУКОВЕЗЕР, С. ТАБАН, С. КАМБЕЛЕВЦИ, С. ГАБЕР  ОБЩИНА ДРАГОМАН, ОБЛАСТ СОФИЯ

Решение 715596

Обявление 715603

Документация

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи - 28.06.2016

Решение - 28.06.2016

Договор