Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 350 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Бюджет на общината
Бюджет 2024г.
Вторник, 27 Февруари 2024 16:46

Бюджет

Разчет за капиталови разходи 2024г

Решение 28 на ОБС за бюджет 2024г

Коригирано решение 

 

Касови отчети за м.01, м.02, м.03, м.04

Отчет първо тримесечие

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - първо тримесечие тук, тук, тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти първо тримесечие тук, тук

 
Бюджет 2023г.
Понеделник, 11 Септември 2023 15:12

Бюджет 2023г.

Решение на Обс. Драгоман за приемане на бюджет 2023г.

 
Бюджет за 2023 година
Вторник, 21 Февруари 2023 14:05

 

Касови отчети за м.01, м.02, м.03, м.04,м.05,м.06,м.07,м.08,м.09,м.10,м.11м.12

Отчет първо тримесечие

Отчет второ тримесечие

Отчет трето тримесечие

Отчет четвърто тримесечие

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - първо тримесечие туктук 

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - второ тримесечие тук, тук 

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - трето тримесечие тук, тук

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - четвърто тримесечие тук, тук


Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти първо тримесечие тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти второ тримесечие тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти трето тримесечие тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти четвърто тримесечие тук, тук

 
Бюджет 2022
Четвъртък, 21 Април 2022 12:48

Решение на Обс. Драгоман за приемане на бюджет 2022

Бюджет 2022

 
Бюджет за 2022 година
Четвъртък, 10 Март 2022 14:02

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

 

Касови отчети за м.01м.02,м.03,м.04,м.05,м.06,м.07,м.08,м.09,м.10,м.11, м.12

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - първо тримесечие тук, тук

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - второ тримесечие тук, тук

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - трето тримесечие тук, тук

Касови отчети за сметки за средства от ЕС - четвърто тримесечие тук, тук 

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти първо тримесечие тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти второ тримесечие тук, тук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти трето тримесечие туктук

Отчет за капиталови разходи и текущи ремонти четвърто тримесечие тук, тук

Отчет първо тримесечие

Отчет второ тримесечие

Отчет трето тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022г. 

Одитен доклад за 2022

Заверен ГФО 2022


 
Бюджет за 2021 година
Сряда, 10 Март 2021 15:28

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

План за 2021г. Капиталови разходи - тук, тук, тук 

Касови отчети за м.01, м.02, м.03м.04м.05м.06 , м.07м.08м.09, м.10,м.11,м.12

 

Капиталови разходи първо тримесечие -тук, тук

Капиталови разходи второ тримесечие -тук тук

Капиталови разходи трето тримесечие -  тук тук

Капиталови разходи четвърто тримесечие -  тук тук

Отчет първо тримесечие

Отчет второ тримесечие - тук

Отчет трето тримесечие - тук

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021г. - тук

Годишен финансов отчет 2021

 

 
Бюджет за 2020 година
Понеделник, 17 Февруари 2020 11:13


 
Обяснителна записка отчет 2018г.
Сряда, 25 Септември 2019 08:10
 
Бюджет за 2019 година
Вторник, 26 Февруари 2019 13:53
 
Бюджет за 2018 година
Понеделник, 19 Март 2018 15:32

Приходи

Разходи

Отчет приходи м.01.2018

Отчет разходи м.01.2018

Отчет приходи м.02.2018

Отчет разходи м.02.2018

Отчет приходи м.03.2018

Отчет разходи м.03.2018

Отчет приходи м.04.2018

Отчет разходи м.04.2018

Отчет приходи м.05.2018

Отчет разходи м.05.2018

Отчет приходи м.06.2018

Отчет разходи м.06.2018

Отчет приходи м.07.2018

Отчет разходи м.07.2018

Отчет разходи м.08.2018

Отчет приходи м.08.2018

Отчет приходи м.09.2018

Отчет разходи м.09.2018

Отчет приходи м.10.2018

Отчет разходи м.10.2018

Отчет приходи м.11.2018

Отчет разходи м.11.2018

Отчет приходи м.12.2018

Отчет разходи м.12.2018 
Бюджет за 2017 година
Четвъртък, 21 Декември 2017 16:09

Бюджет за 2017 година

Отчет на бюджет 2017 година

Отчети за 2017:

 
Бюджет
Петък, 28 Март 2014 14:14

Бюджет за 2017 година

Бюджет за 2015 година

Бюджет за 2014 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2013