Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 344 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Нормативни документи
Нормативни документи
Сряда, 10 Януари 2018 11:25

Устройствен правилник на общинска администрация Драгоман, считано от 01.01.2024 г.

Правилник за трудовия ред, организация на работното време , платения годишен отпуск и облекло в Общинска администрация Драгоман актуален към 01.01.2023г.

Устройствен правилник  на Общинска администрация, актуален към 01.01.2023 г.

Харта на клиента на община Драгоман

Вътрешни правила за борба с корупцията и корупционния риск в община Драгоман

Кодекс за поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение в общинска администрация - град Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила относно дейността на отдел "Местни данъци и такси" в община Драгоман

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на Общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол в община Драгоман

Вътрешни правила - ЗОП в Община Драгоман

Стратегия за управление на риска в община Драгоман за периода 2022-2024 година

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в общинска администрация Драгоман, считано от 24.02.2023 г.

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Драгоман

Ред за обжалване на административни актове

Антикорупционен формуляр

Правила за вътрешно подаване на сигнали_ЗЗЛПСПОИН

 Последно променен на Вторник, 09 Януари 2024 14:26