!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 115 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Нормативни документи
Нормативни документи

Правилник за трудовия ред, организация на работното време , платения годишен отпуск и облекло в Общинска администрация Драгоман актуален към 01.01.2021г.

Устройствен правилник на Общинска администрация Драгоман, считано от 01.01.2021 год.

Харта на клиента на община Драгоман

Вътрешни правила за борба с корупцията и корупционния риск в община Драгоман

Кодекс за поведение на служителите работещи по служебно и трудово правоотношение в общинска администрация - град Драгоман

Вътрешни правила за деловодната дейност в общинска администрация Драгоман

Вътрешни правила относно дейността на отдел "Местни данъци и такси" в община Драгоман

Вътрешни правила определящи "Управление на риска" в община Драгоман

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност на Общинска администрация Драгоман

Стратегия за управление на риска в Община Драгоман 2019-2021 год.

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Драгоман

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Драгоман

Ред за обжалване на административни актове