Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 371 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Модернизация на път 1-8 "Калотина - СОП"
ОБЯВЛЕНИЕ
Петък, 09 Април 2021 09:38

Община Драгоман на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПП за обект: „ Модернизация на съществуващото трасе на път I – 8 „ Калотина - СОП“ от км. 1+ 1000 до км. 48 + 270, участък от км. 1 + 000 до км. 32 + 447.20, касаещ реконструкция на съществуващи инженерни мрежи на територията на гр. Драгоман, с. Калотина и с. Ново Бърдо,община Драгоман, област Софийска“.

     На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Драгоман, стая № 12 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Обявление на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Петък, 04 Май 2018 07:30

Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20.

 
Обявление на Решение № 268 на Министерски съвет от 20 април 2018 г. с което се изменя Решение на Министерски съвет № 55 от 28 януари 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект:
Четвъртък, 26 Април 2018 13:33

Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20.

 
Обявление на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството
Сряда, 07 Март 2018 09:39

Решение №109 от 22 февруари 2018 година за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на съществуващо трасе на път I - 8 "Калотина - СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20", намиращи се в землището на гр- Драгоман, Софийска област.

 
Съобщение
Петък, 02 Март 2018 14:30

Решение № 109 на Министерски съвет от 22 февруари 2018 г. във връзка с изграждане на обект: Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 "Калотина-СОП" от към 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20, намиращи се в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3