!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 134 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 01 Септември 2021 16:13

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 703/30.08.2021г на Кмета на Общината за одобрение за нанасяне на нов ПИ с планосимичен номер 159, по кадастралния план на с. Чорул, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Скица

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 01 Септември 2021 16:11

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 705/30.08.2021г на Кмета на Общината за допускане изработването на проект за ПУП – ИПР в обхвата на УПИ VIII – „За Клуб“, кв. 7 по регилационния план на с. Раяновци, община Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед 

Скица

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 01 Септември 2021 16:10

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 706/30.08.2021г на Кмета на Общината за нанасяне на нови поземлени имоти с планоснимачи номера 361 и 362 по кадастралния план на с. Габер, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Скица

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 01 Септември 2021 16:08

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 707/30.08.2021г на Кмета на Общината за одобрение на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП в обхвата на УПИ I – „За обществено, жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 79 по регулационния план на гр. Драгоман, община Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

Сница

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Сряда, 01 Септември 2021 16:05

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД15- 704/30.08.2021г на Кмета на Общината за одобрение на проект за ПУП – ИПР по §8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ в обхват на ПИ 292 и УПИ II – 251, УПИ III – 250, УПИ VIII – 250, УПИ IX – 250, кв. 2 по регулационния план на с. Драгоил, общ. Драгоман.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед 

Скица

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 43