Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 356 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Понеделник, 27 Май 2024 07:20

Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД -15-486/23.05.2024 год. по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР за нанасяне на имот ПИ № 1 в строителния полигон на мах. „Чифлик“ в землището на с. Беренде, община Драгоман.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обслужване
Четвъртък, 23 Май 2024 08:42

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект заПУП- ИПР за УПИ I-87 и ПУР за новопроектирана улица – тупик с о.т. 98а-о.т. 98б  в кв. 22 по плана на с. Чеканец, общ. Драгоман, обл. Софийска по искане с вх. № УТ-11-18/09.05.2024 год.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

ПУП

 
Обявление
Сряда, 22 Май 2024 10:48

Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД -15-481/22.05.2024 год. по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР за нанасяне на имот ПИ № 15 в строителния полигон на мах. „Дивина“ в землището на с. Калотина, община Драгоман.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Сряда, 22 Май 2024 10:46

Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД -15-480/22.05.2024 год. по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР за нанасяне на имот ПИ № 2 в строителния полигон на мах. „Янкова махала“ в землището на с. Несла, община Драгоман.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Сряда, 22 Май 2024 10:42

Община Драгоман, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед РД–15-482/22.05.2024 год. за одобряване на одобряване на ПУП- ИПР за УПИ XII-367а „за жилищно строителство“ в кв. 55 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Запавед

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 79