Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 94 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
Утвърдени от министъра на здравеопазването Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19
Сряда, 16 Юни 2021 14:21

Утвърдени от министъра на здравеопазването Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Сряда, 07 Април 2021 09:02
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Драгоман съобщава на всички заинтересовани лица, че се организира обществено обсъждане на Предварителния проект на Общия устройствен план на община (ОУПО) Драгоман и Екологичната оценка (ЕО) на плана.
Общественото обсъждане ще се проведе на 13.05.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26
Проектът на ОУПО, докладът за ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Драгоман: гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, етаж 3, стая 8, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и на следния линк:
Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на същото, се приемат писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси относно горецитираните документи в сградата на Общинска администрация Драгоман или по електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
За контакти по общественото обсъждане:
  • Арх. Светослав Спасов – експерт Устройствено планиране – тел: 0888 729492;
  • Арх. Детелина Тотева – Гл. архитект на община Драгоман – тел: 0879 103 441;
  • Боряна Богданова – Ст. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки“ – тел: 0879 103411
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Сряда, 16 Септември 2020 13:04
На основание чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ЕО) на предварителен проект на Общ устройствен план на община Драгоман (ОУПО).
 
Възложител на ОУПO и на екологичната оценка към него е Община Драгоман, с адрес: Община Драгоман 2210, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ №26, лице за връзка: Боряна Богданова – Мл. експерт „Управление на проекти и обществени поръчки в Община Драгоман, тел. 0879103411, 07172/21-03, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Общият устройствен план на община Драгоман се разработва от ДЗЗД „ИНВЕСТ РАЙС“ с ръководител проект: арх. Светослав Спасов – тел: 0888 729492.
ОУПО е изработен въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Драгоман.
ОУПО се разработва двуфазно (предварителен и окончателен проект) и е с период на действие 20 години.
продължава>
 
Екологична оценка - Община Драгоман
Вторник, 15 Септември 2020 09:38

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

ДОКУМЕНТИ

 
Общ устройствен план на община Драгоман във фаза Предварителен проект
Понеделник, 02 Септември 2019 12:45
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3